Česká televize – dokončení a předání

Tento týden byla kompletně dokončena první etapa systému generálního klíče pro jeden z objektů České televize. Předání proběhlo bez závad a nedodělků. Použitým produktem je GEGE pExtra PA.